Đang tải Sự kiện

Shiloh Missionary Baptist Church

Tháng Sáu 9, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Shiloh Missionary Baptist Churchis hosting a mobile pantry food distribution Thursday, June 9, 2022 from 9 am – 11 am.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Sáu 9, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Shiloh Missionary Baptist
921 W Illinois Avenue
Dallas, TX 75224 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google