Đang tải Sự kiện

Trường trung học Royse City

28 Tháng Mười Hai, 2020 @ 10:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

Chi tiết

Ngày tháng:
28 Tháng Mười Hai, 2020
Thời gian:
10:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Người tổ chức

Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas
Điện thoại:
214-330-1396
E-mail:
info@ntfb.org
Trang mạng:
ntfb.org

Location

Royse City High School, 700 FM 2642, Royse City, TX, 75189
700 FM 2642
Thành phố Royse, TX 75189 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google