Đang tải Sự kiện

Renovacion Iglesia Del Nazareno

Tháng Mười 9, 2021 @ 10:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười 9, 2021
Thời gian:
10:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Location

Renovacion Iglesia Del Nazareno
604 Rike St
McKinney, TX 75069 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google