Đang tải Sự kiện

Nhà thờ Giao ước Tin lành Cứu chuộc

Tháng Mười Hai 13, 2021 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, Nhà thờ Giao ước Tin lành Cứu chuộc sẽ tổ chức một buổi phân phát thực phẩm trong tủ đựng thức ăn di động từ 9 - 11 giờ sáng Thứ Hai, ngày 13 tháng 12 năm 2021.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Hai 13, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Nhà thờ Giao ước Tin lành Cứu chuộc
1518 Đường E Frankford
Carrollton, TX 75007 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google