Đang tải Sự kiện

Trung tâm Giải trí Pleasant Oaks (Lina's Help Hands)

Tháng Năm 12, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Pleasant Oaks Recreation Center (Lina’s Helping Hands) is hosting a mobile pantry food distribution Thursday, May 12, 2022 from 9 am to 11 am. 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Năm 12, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Trung tâm Giải trí Pleasant Oaks (Lina's Help Hands)
8701 Greenmound Ave
Dallas, TX 75227 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google