Đang tải Sự kiện

Cao đẳng Paul Quinn

Tháng Mười Hai 20, 2021 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, Paul Quinn College sẽ tổ chức một buổi phân phối thực phẩm trong tủ đựng thức ăn di động từ 9 - 11 giờ sáng Thứ Hai, ngày 20 tháng 12 năm 2021.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Hai 20, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Cao đẳng Paul Quinn
3837 Simpson Stuart Rd
Dallas, TX 75241 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google