Đang tải Sự kiện

Paul Quinn College 👟

Tháng Mười Hai 20, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Paul Quinn College is hosting a Walk Up food distribution Tuesday, December 20, 2022 from 9 am – 11 am.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Hai 20, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Cao đẳng Paul Quinn
3837 Simpson Stuart Rd
Dallas, TX 75241 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google