Đang tải Sự kiện

Owenwood Farm and Neighbor Space 🚗

Tháng Tư 29, 2023 @ 9:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Owenwood Farm and Neighbor Space is hosting a mobile pantry food distribution Saturday, April 29, 2023 from 9 am – 12 pm. Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ. 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Tư 29, 2023
Thời gian:
9:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Trang trại Owenwood và không gian lân cận
1451 Đường John West
Dallas, TX 75228 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google