Đang tải Sự kiện

Nhà thờ Lutheran Cứu tinh của chúng tôi

Tháng Năm 6 @ 10:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Nhà thờ Lutheran Cứu tinh của chúng tôi is hosting a mobile pantry food distribution Friday, May 6 from 10 a.m. to 12 p.m. This food distribution is part of NTFB’s Community Partner Program. This means this site has completed our Community Partner training and hosts food distributions without NTFB staff supervision on site. 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Năm 6
Thời gian:
10:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Location

Nhà thờ Lutheran Cứu tinh của chúng tôi
3003 Horizon Rd
Bức tường đá, TX 75032 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google