Đang tải Sự kiện

Chúa cứu thế của chúng ta Lutheran

Tháng Chín 2, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Our Savior Lutheran  is hosting a mobile pantry food distribution Friday, September 2, 2022, from 9 am – 11 am. This food distribution is part of NTFB’s Community Partner Program. This means this site has completed our Community Partner training and hosts food distributions without NTFB staff supervision on site.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Chín 2, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Nhà thờ Lutheran Cứu tinh của chúng tôi
3003 Horizon Rd
Bức tường đá, TX 75032 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google