Đang tải Sự kiện

Chúa cứu thế của chúng ta Lutheran

Tháng Tám 5, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Our Savior Lutheran is hosting a mobile pantry food distribution Friday, August 5, 2022 from 9 am – 11 am. This food distribution is part of NTFB’s Community Partner Program. This means this site has completed our Community Partner training and hosts food distributions without NTFB staff supervision on site.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Tám 5, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Nhà thờ Lutheran Cứu tinh của chúng tôi
3003 Horizon Rd
Bức tường đá, TX 75032 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google