Đang tải Sự kiện

Chúa cứu thế của chúng ta Lutheran

Tháng Ba 4, 2022 @ 10:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Our Savior Lutheran is hosting a mobile pantry food distribution Friday, March 4, 2022, from 10 am – 12 pm. This food distribution is part of NTFB’s Community Partner Program. This means this site has completed our Community Partner training and hosts food distributions without NTFB staff supervision on site.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Ba 4, 2022
Thời gian:
10:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Nhà thờ Lutheran Cứu tinh của chúng tôi
3003 Horizon Rd
Bức tường đá, TX 75032 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google