Đang tải Sự kiện

Our Savior Lutheran 🚗

Tháng Tư 14, 2023 @ 10:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Our Savior Lutheran is hosting a mobile pantry food distribution Friday, April 14, 2023 from 10 am – 12 pm. Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ. 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Tư 14, 2023
Thời gian:
10:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Nhà thờ Lutheran Cứu tinh của chúng tôi
3003 Horizon Rd
Bức tường đá, TX 75032 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google