Đang tải Sự kiện

NTFB Garden Workshop: Prepping for Spring

Tháng Hai 11 @ 10:00 sáng - 12:00 chiều

 

Join NTFB’s Garden Specialist to learn the basics of spring veggie gardening and what pests to keep an eye out for as the weather warms up!

Click here to register!

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Hai 11
Thời gian:
10:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Location

Jan's Garden tại Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas
3677 Mapleshade Lane
Plano, TX 75075 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google