Đang tải Sự kiện

Nhà thờ thuộc địa Bắc của Chúa Kitô

Tháng Năm 6, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Nhà thờ thuộc địa Bắc của Chúa Kitô is hosting a mobile pantry food distribution Friday, May 6 from 9 to 11 a.m. This food distribution is part of NTFB’s Community Partner Program. This means this site has completed our Community Partner training and hosts food distributions without NTFB staff supervision on site. 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Năm 6, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Nhà thờ thuộc địa Bắc của Chúa Kitô
6404 Paige Rd
Thuộc địa, TX 75056 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google