Đang tải Sự kiện

Nhà thờ thuộc địa Bắc của Chúa Kitô

Tháng Một 7, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, North Colony Church of Christ sẽ tổ chức phân phối thực phẩm di động trong tủ đựng thức ăn vào Thứ Sáu, ngày 7 tháng 1 năm 2022, từ 9 - 11 giờ sáng.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Một 7, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Nhà thờ thuộc địa Bắc của Chúa Kitô
6404 Paige Rd
Thuộc địa, TX 75056 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google