Đang tải Sự kiện

Nhà thờ thuộc địa Bắc của Chúa Kitô

Tháng Tám 5 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, North Colony Church of Christ is hosting a mobile pantry food distribution Friday, August 5, 2022 from 9 am – 11 am. This food distribution is part of NTFB’s Community Partner Program. This means this site has completed our Community Partner training and hosts food distributions without NTFB staff supervision on site.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Tám 5
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Nhà thờ thuộc địa Bắc của Chúa Kitô
6404 Paige Rd
Thuộc địa, TX 75056 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google