Đang tải Sự kiện

North Colony Church of Christ 🚗

Tháng Sáu 2, 2023 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, North Colony Church of Christ is hosting a mobile pantry food distribution Friday, June 2, 2023 from 9 am – 11 am. Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.  

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Sáu 2, 2023
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Nhà thờ thuộc địa Bắc của Chúa Kitô
6404 Paige Rd
Thuộc địa, TX 75056 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google