Đang tải Sự kiện

Nhà thờ Baptist Pilgrim Rest Missionary mới

Tháng Mười Một 2, 2021 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm hỗ trợ về thực phẩm, Nhà thờ Baptist New Pilgrim Rest Missionary Baptist sẽ tổ chức một buổi phân phát thực phẩm di động trong tủ đựng thức ăn vào Thứ Ba, ngày 2 tháng 11 năm 2021, từ 9 - 11 giờ sáng.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Một 2, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Nhà thờ Baptist Pilgrim Rest Missionary mới
1930 Đường Gallagher
Dallas, TX 75212 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google