Đang tải Sự kiện

Nhà thờ Baptist Mount Zion mới

Tháng Hai 21 @ 1:00 chiều - 3:00 chiều

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Hai 21
Thời gian:
1:00 chiều - 3:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Người tổ chức

Location

Nhà thờ Baptist Mount Zion mới
9550 Shepherd Rd
Dallas, TX 75243 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google