Đang tải Sự kiện

Học bổng Hy vọng Mới

Tháng Một 28, 2022 @ 11:00 sáng - 1:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, New Hope Fellowship is hosting a mobile pantry food distribution Friday, January 28, 2022, from 11 am – 1 pm. This food distribution is part of NTFB’s Community Partner Program. This means this site has completed our Community Partner training and hosts food distributions without NTFB staff supervision on site.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Một 28, 2022
Thời gian:
11:00 sáng - 1:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Location

Học bổng Hy vọng Mới
475 E. Oates rd
Vòng hoa, TX 75043 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google