Đang tải Sự kiện

Học bổng Hy vọng Mới

Tháng Mười Một 4, 2021 @ 8:00 sáng - 5:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, New Hope Fellowship is hosting a mobile pantry food distribution Monday, November 8, 2021, from 11 am – 1 pm.

Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Một 4, 2021
Thời gian:
8:00 sáng - 5:00 chiều
Danh mục Biến cố: