Đang tải Sự kiện

Học bổng Hy vọng Mới

Tháng Bảy 22, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, New Hope Fellowship is hosting a mobile pantry food distribution Friday, July 22, 2022 from 9 am – 11 am. This food distribution is part of NTFB’s Community Partner Program. This means this site has completed our Community Partner training and hosts food distributions without NTFB staff supervision on site.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Bảy 22, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Học bổng Hy vọng Mới
475 E. Oates rd
Vòng hoa, TX 75043 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google