Đang tải Sự kiện

Nhà thờ Baptist New Friendship Missionary

Tháng Hai 10, 2021 @ 9:00 sáng - 12:00 chiều

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Hai 10, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Người tổ chức

Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas
Phone
214-330-1396
Email
info@ntfb.org
View Người tổ chức Website

Địa điểm

Nhà thờ Baptist New Friendship Missionary
2419 Metropolitan Ave.
Dallas, 75215 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google