Đang tải Sự kiện

Nhà thờ Baptist New Friendship Missionary

Tháng Năm 26 @ 9:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Năm 26
Thời gian:
9:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Người tổ chức

Location

Nhà thờ Baptist New Friendship Missionary
2419 Metropolitan Ave.
Dallas, 75215 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google