Đang tải Sự kiện

Người Báp Tít Truyền Giáo Mới Sinh

Tháng Mười Một, 11, 2020 @ 8:00 sáng - 11:00 sáng

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Một, năm 2020
Thời gian:
8:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Nhà thờ Baptist New Birth Missionary Baptist Dallas
444 W Ledbetter
Dallas, TX 75224 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google