Đang tải Sự kiện

Cao đẳng Navarro

Tháng Tư 30 @ 10:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

Việc phân phối này sẽ diễn ra gần Trung tâm Nấu ăn trong khuôn viên Trường Cao đẳng Navarro.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Tư 30
Thời gian:
10:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Người tổ chức

Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas
Điện thoại:
214-330-1396
E-mail:
info@ntfb.org
Trang mạng:
ntfb.org

Location

Cao đẳng Navarro - Trung tâm nấu ăn
3100 W Collin St.
Corisicana, TX 75110 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google