Đang tải Sự kiện

Nhà thờ Baptist Mt Zion của Sandbranch

Tháng Năm 21, 2022 @ 9:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Nhà thờ Baptist Mt Zion của Sandbranch is hosting a mobile pantry food distribution Saturday, May 21, 2022 from 9 am – 12 pm. This food distribution is part of NTFB’s Community Partner Program. This means this site has completed our Community Partner training and hosts food distributions without NTFB staff supervision on site. 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Năm 21, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:
,

Địa điểm

Nhà thờ Baptist Mt Zion của Sandbranch
129 Bỏng Dr
Seagoville, TX 75159 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google