Đang tải Sự kiện

Nhà thờ Baptist Mt Zion của Sandbranch

Tháng Một 8 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự trợ giúp về thực phẩm, thì Nhà thờ Baptist Mt Zion của Sandbranch sẽ tổ chức một buổi phân phối thực phẩm trong tủ đựng thức ăn di động vào Thứ Bảy, ngày 8 tháng 1 năm 2022, từ 9 - 11 giờ sáng. Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Một 8
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Nhà thờ Baptist Mt Zion của Sandbranch
129 Bỏng Dr
Seagoville, TX 75159 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google