Đang tải Sự kiện

Mt Zion Baptist Church of Sandbranch 🚗

Tháng Một 21, 2023 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Mt Zion Baptist Church of Sandbranch is hosting a mobile pantry food distribution Saturday, January 21, 2023 from 9 am – 11 am. This food distribution is part of NTFB’s Community Partner Program. This means this site has completed our Community Partner training and hosts food distributions without NTFB staff supervision on site.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Một 21, 2023
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Nhà thờ Baptist Mt Zion của Sandbranch
129 Bỏng Dr
Seagoville, TX 75159 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google