Đang tải Sự kiện

Mt Zion Baptist Church of Sandbranch 🚗

Tháng Ba 18 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Mt Zion Baptist Church of Sandbranch is hosting a mobile pantry food distribution Saturday, March 18, 2023 from 9 am – 11 am. Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ. 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Ba 18
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Nhà thờ Baptist Mt Zion của Sandbranch
128 Burns Dr
Seagoville, TX 75159 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google