Đang tải Sự kiện

Nhà thờ Kinh thánh Midlothian

Tháng Mười Một 4, 2021 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, Nhà thờ Kinh thánh Midlothian sẽ tổ chức một buổi phân phát thực phẩm di động trong tủ đựng thức ăn vào Thứ Năm, ngày 4 tháng 11 năm 2021, từ 9 - 11 giờ sáng.

Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Một 4, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Nhà thờ Kinh thánh Midlothian
4250 FM 663
Midlothian, TX 76065 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google