Đang tải Sự kiện

Nhà thờ Kinh thánh Midlothian

Tháng Bảy 14 @ 9:00 sáng - 11:30 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Midlothian Bible Church is hosting a mobile pantry food distribution Tuesday, July 12, 2022 from 9 am – 11:30 am.This food distribution is part of NTFB’s Community Partner Program. This means this site has completed our Community Partner training and hosts food distributions without NTFB staff supervision on site. 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Bảy 14
Thời gian:
9:00 sáng - 11:30 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Nhà thờ Kinh thánh Midlothian
4250 FM 663
Midlothian, TX 76065 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google