Đang tải Sự kiện

Marsalis Church of Christ

Tháng Hai 10, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Marsalis Church of Christ is hosting a mobile pantry food distribution Thursday, February 10, 2022, from 9 – 11 am.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Hai 10, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Marsalis Church of Christ
2431 S Đại lộ Marsalis
Dallas, TX 75216 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google