Đang tải Sự kiện

Marsalis Church of Christ

Tháng Mười Hai 23, 2021 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, Marsalis Church of Christ sẽ tổ chức một buổi phân phối thực phẩm trong tủ đựng thức ăn di động vào Thứ Năm, ngày 23 tháng 12 năm 2021, từ 9 - 11 giờ sáng.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Hai 23, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Marsalis Church of Christ
2431 S Đại lộ Marsalis
Dallas, TX 75216 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google