Đang tải Sự kiện

Trung tâm bóng rổ anh hùng Mark Cuba

Tháng Mười Hai 17, 2021 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, Trung tâm Bóng rổ Anh hùng Mark Cuban sẽ tổ chức một buổi phân phối thực phẩm trong tủ đựng thức ăn di động, từ 9 - 11 giờ sáng Thứ Sáu, ngày 17 tháng 12 năm 2021.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Hai 17, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Trung tâm bóng rổ anh hùng Mark Cuba
1800 Bonnie View Road
Dallas, TX 75216 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google