Đang tải Sự kiện

Mark Cuban Center

Tháng Ba 18, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Mark Cuban Center is hosting a mobile pantry food distribution Friday, March 18, 2022, from 9 – 11 am.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Ba 18, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Trung tâm bóng rổ anh hùng Mark Cuba
1800 Bonnie View Road
Dallas, TX 75216 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google