Đang tải Sự kiện

Lawrence and Marder Church of Christ

Tháng Mười Hai 13, 2021 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, Lawrence and Marder Church of Christ sẽ tổ chức một buổi phân phát thực phẩm trong tủ đựng thức ăn di động từ 9 - 11 giờ sáng Thứ Hai, ngày 13 tháng 12 năm 2021.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Hai 13, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Lawrence and Marder Church of Christ
2600 Đường Lawrence
Dallas, TX 75215 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google