Đang tải Sự kiện

Lawrence and Marder Church of Christ 👟

Tháng Chín 13 @ 10:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Lawrence and Marder Church of Christ is hosting a walk-up food distribution Wednesday, September 13, 2023, from 10 am – 12 pm. Neighbors are encouraged to bring their own carts and baskets to help carry their food if they can. 

Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.  

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Chín 13
Thời gian:
10:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Lawrence and Marder Church of Christ
2600 Đường Lawrence
Dallas, TX 75215 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google