Đang tải Sự kiện

Lawrence and Marder Church of Christ 👟

Tháng Tư 12, 2023 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Lawrence and Marder Church of Christ is hosting a walk-up mobile pantry food distribution Wednesday, April 12, 2022, from 9 am – 11 am. Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ. 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Tư 12, 2023
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Lawrence & Nhà thờ Chúa Kitô Marder
2600 Đường Lawrence
Dallas, TX 75215 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google