Đang tải Sự kiện

Nhà thờ Đại lộ Lamar hoặc Chúa Kitô

Tháng Một 20, 2021 @ 10:00 sáng - 12:00 chiều

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Một 20, 2021
Thời gian:
10:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Nhà thờ Chúa Kitô ở Đại lộ Lamar
3535 Lamar Ave
Paris, TX 75460 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google