Đang tải Sự kiện

Tòa thị chính Ladonia

Tháng Mười Hai 7, 2021 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, Tòa thị chính Ladonia sẽ tổ chức một buổi phân phát thực phẩm di động trong tủ đựng thức ăn từ 9 - 11 giờ sáng Thứ Ba, ngày 7 tháng 12 năm 2021. Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Hai 7, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Tòa thị chính Ladonia
100 Trung tâm mua sắm
Ladonia, TX 75449 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google