Đang tải Sự kiện

Tòa thị chính Ladonia

Tháng Năm 3, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Tòa thị chính Ladonia is hosting a mobile pantry food distribution Tuesday, May 3 from 9 to 11 a.m. This food distribution is part of NTFB’s Community Partner Program. This means this site has completed our Community Partner training and hosts food distributions without NTFB staff supervision on site. 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Năm 3, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Tòa thị chính Ladonia
100 Trung tâm mua sắm
Ladonia, TX 75449 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google