Đang tải Sự kiện

Ladonia City Hall 🚗

Tháng Chín 5 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Ladonia City Hall is hosting a mobile pantry food distribution Tuesday, September 5, 2023 from 9 am – 11 am. Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.  

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Chín 5
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Tòa thị chính Ladonia
100 Trung tâm mua sắm
Ladonia, TX 75449 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google