Đang tải Sự kiện

Kaiser Street Baptist Church

Tháng Sáu 28, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Kaiser Street Baptist Church is hosting a mobile pantry food distribution Tuesday, June 28, 2022 from 9 am-11 am. 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Sáu 28, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Kaiser Street Baptist Church
517 Kaiser Street
Vòng hoa, TX 75040 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google