Đang tải Sự kiện

Jubilee Park and Community Center

Tháng Mười Một 10, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Jubilee Park and Community Center is hosting a mobile pantry food distribution Thursday, November 10, 2022 from 9 am – 11 am. 

 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Một 10, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Jubilee Park and Community Center
917 Bank Street
Dallas, TX 75223 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google