Đang tải Sự kiện

Trung tâm thờ cúng Đền tạm của Jireh

Tháng Một 7 @ 10:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự trợ giúp về thực phẩm, Trung tâm thờ cúng Tabernacle của Jireh đang tổ chức một buổi phân phối thực phẩm trong tủ đựng thức ăn di động vào Thứ Sáu, ngày 7 tháng 1 năm 2022, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Một 7
Thời gian:
10:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Location

Trung tâm thờ cúng Đền tạm của Jireh
1228 Newsome Rd
Mesquite, TX 75149 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google