Đang tải Sự kiện

Jireh’s Tabernacle Worship Center 🚗

Tháng Năm 12, 2023 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Jireh’s Tabernacle Worship Center is hosting a mobile pantry food distribution Friday, May 12, 2023 from 9 am – 11 am. Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ. 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Năm 12, 2023
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Trung tâm thờ cúng Đền tạm của Jireh
1228 Newsome Rd
Mesquite, TX 75149 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google