Đang tải Sự kiện

Trung tâm Hồi giáo Irving

Tháng Mười Một 12, 2021 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm hỗ trợ về thực phẩm, Trung tâm Hồi giáo Irving sẽ tổ chức một buổi phân phối thực phẩm trong tủ đựng thức ăn di động vào Thứ Sáu, ngày 12 tháng 11 năm 2021, từ 9 - 11 giờ sáng.

Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Một 12, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Trung tâm Hồi giáo Irving
2555 Esters Rd
Irving, TX 75062 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google