Đang tải Sự kiện

Iglesia Vida y Luz a las Naciones

Tháng Ba 24, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Iglesia Vida y Luz a las Naciones is hosting a mobile pantry food distribution Thursday, March 24, 2022, from 9 – 11 am.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Ba 24, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Iglesia Vida y Luz a las Naciones
2422 N. Jupiter Rd
Vòng hoa, TX 75044 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google